Змістові модулі

Скачати
Документи
  1   2   3
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(для факультету російської філології)

Змістові модулі:

Модуль 1. Періодизація української літератури кінця ХХ століття.

Модуль 2. Постмодерні риси у творчості вісімдесятників, дев’яностівців та міленіумного покоління.


Теми лекційних занять:

Тема 1. Постмодерн як світовідчуттєва і стильова домінанта кінця ХХ ст.

Тема 2: Літературні генерації в українській літературі останньої чверти ХХ століття. Оновлення художнього простору письменства поколінням сімдесятників

Тема 3: Критичний дискурс вісімдесятництва

Тема 4: Літературна генерація дев’яностівців: тотальна безпритульність людини та апокаліптичні рефлексії

Тема 5: Постдев’яностівці або “міленіумне” покоління в сучасній українській літературі


Плани семінарських занять:

Семінар №1


Тема: Постмодернізм як культурно-історична доба та мистецький напрям

 1. Світоглядово-філософські передумови появи постмодерну.

 2. Естетична система напряму.

 3. Основні стильові риси.

 4. Специфіка гри, її художні вияви у постмодерні.

 5. Проблема присмерку постмодерну та подальших літературних перспектив.

Література:

 1. Андрусів С. Модернізм / постмодернізм: ланки безконечного ланцюга історико-культурних епох // Світо-Вид. – 1997. – №1 – 2. – С.113 – 116.

 2. Кравченко Т. Постмодернізм – це принципово не модернізм // Слово і час. – 1999. – №3. – С.60 – 61.

 3. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму / Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. – С.213 – 222.

 4. Пахаренко В. Українська поетика. – Черкаси, 2002. – С.277 – 291.

 5. Сиваченко Г. Зрушення кордонів: постсоцреалізм чи постмодернізм? // Слово і час. – 1991. – №12. – С.55 – 62.

 6. Слово і час. – 1999. – №3.

 7. Слово і час. – 2002. – №4.

 8. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман // Слово і час. – 2002. – №11. – С.76 – 80.

 9. Яровий О. Постмодернізм не пройшов. Крутіть хлопці назад // Літературна Україна. – 2000. – №25 – 26. – 9 листопада.


Семінар №2

Тема: Герметизм поетів Київської школи

 1. Виникнення Київської школи і її представники.

 2. Спільні поетикальні риси.

 3. Безпунктуаційна форма поезії.

 4. Системний художній аналіз однієї поезії представника школи.

Література:

 1. Гаджієв Ю. Рання поезія повні // Слово і час. – 1994. – №6. – С.85 – 86.

 2. Дмитренко Ю. Орнітоморфні символи поезії Василя Голобородька // Слово і час. – 2002. – №7. – С.71 – 74.

 3. Каплюк Г. Стильові особливості поетів Київської школи // Слово і час. – 2002. – №4. – С.70 – 72.

 4. Кузьменко О. Поетична збірка Василя Голобородька // Сучасність. – 2003. – №6. – С.152 – 154.

 5. Найден О. Микола Воробйов – поет і художник // Слово і час. – 1992. – №9. – С.73 – 74.

 6. Підпалий А. Безпунктуаційна несегментована нова поетична форма // Слово і час. – 2002. – №11. – С.81 – 82.

 7. Тарнашинська Л. “Епоха світання” постшістдесятників: поезія Віктора Кордуна на лезі “між” // Слово і час. – 2002. – №1. – С.27 – 34.

 8. Харчук Р. “Хто єси? Живий чи мрець?” // Слово і час. – 1993. – №5. – С.22 – 27.

 9. Штонь Г. Історична асоціативність сучасної української поезії // Слово і час. – 1997. – №9. – С.14 – 15.


Семінар №3

Тема: К.Москалець – лірик у поезії і прозі

 1. Мотиви збірки “Нічні пастухи буття”.

 2. Художні особливості поезії Москальця (на прикладі одного вірша).

 3. Проблематика роману “Вечірній мед”.

 4. Символічний рівень роману.


Література:

 1. Інтерв’ю // Книжник-rewiev. – 2002. – №8. – С.1, 4.

 2. Кочевих О. Пару слів про пари “Ковчегу” // Книжник-rewiev. – 2002. – №4. – С.10.

 3. Моренець В. Що робити Сізіфу? (Роздуми над поетичними збірками 1989 року) // Слово і час. – 1990. – №8. – С.78 – 86.

 4. Поліщук В. Наративні структури малої прози (новелістика К.Москальця) // Слово і час. – 2002. – №11. – С.45 – 49.

 5. Слапчук В. Вино та хліб поезії // Книжник-rewiev. – 2002. – №9. – С.12.

 6. Стус Д. Світ зловив його, але не втримав // Український best. Книжка року’2001. – К., 2002. – С.21 – 24.


Семінар №4

Тема: Риси постмодернізму в “Рекреаціях” Юрія Андруховича

 1. Особливості композиції твору.

 2. Карнавал і зривання масок у романі.

 3. Персонажі Ю.Андруховича: позитивні чи негативні?

 4. Ознаки масової й елітарної літератури у романі.


Література:

 1. Гундорова Т. Постмодерністська функція Андруховича з постколоніальним знаком питання // Сучасність. – 1993. – №9. – С.79 – 83.

 2. Калинська Л. Синтез масового й елітарного (на матеріалі прози Ю.Андруховича) // Слово і час. – 1998. – №2. – С.18 – 21.

 3. Ключковська Я. На “святі воскресаючого духу” // Слово і час. – 1997. – №11 – 12. – С.107 – 108.

 4. Міщук В. І прийде свято Воскресаючого Духа // Слово і час. – 1993. – №6. – С.86 – 87.

 5. Несисюк О. “Енеїда” І.Котляревського та “Рекреації” Ю.Андруховича як знакові твори української літератури // Українська мова та література. – 2000. – №42. – С.1 – 2.

 6. Павлишин М. Що перетворюється в “Рекреаціях” Юрія Андруховича? // Сучасність. – 1993. – №12. – С.115 – 127.

 7. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. – 2003. – №2. – С.70 – 74.

 8. Сулима М. Роман-учта // Слово і час. – 1993. – №10. – С.51 – 54.

 9. Шерех Ю. Го-Гай-Го. Про прозу Андруховича і з приводу // Сучасність. – 1996. – №10. – С.123 – 129.


Семінар №5

Тема: Світ дитинства у книзі Ю.Винничука “Вікна застиглого часу”

 1. Єдність реального й потойбічного світів у циклі “Вікна застиглого часу”.

 2. Реалізація абсурдности буття через чорний гумор (на прикладі одного оповідання).

 3. Повість “Королевич-машкара”: сюжет, композиція.

 4. Образи-персонажі повісти.


Література:

 1. Карвацький В. Юрій Винничук як дзеркало “модерного галичанства” // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №165. – С.200 – 204.

 2. Лук’янів Б. “Чемоданні” твори Юрія Винничука // Березіль. – 2003. – №9 – 10. – С.180 – 182.

 3. Мельник Н. Проникнення в іншу реальність (українська магічна новела наприкінці ХХ ст.) // Слово і час. – 1998. – №11. – С.46 – 51.

 4. Мориквас Н. Туга за яснобаченням: “Вікна застиглого часу” Ю.Винничука // Слово і час. – 2003. – №6. – С.61 – 63.


Семінар №6

Тема: “Я, Мілена” О.Забужко: жінка у чоловічому світі

 1. Сюжет твору.

 2. Інтерпретація “роздвоєння особистости” героїні.

 3. Проблематика повісти.


Література:

 1. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін. Український літературний неоавангард: портрет одного року // Слово і час. – 1991. – №1. – С.42 – 52.

 2. Бондаренко А. Українська еліта: патогенез самотності // Слово і час. – 1998. – №11. – С.42 – 45.

 3. Зборовська Н. Повість “Я, Мілена” О.Забужко у “феміністичному” дзеркалі // Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Л., 1999. – С.127 – 133.

 4. Монахова Н. “Підпорядковане” в українському контексті // Сучасність. – 2003. – №4. – С.124 – 142.

 5. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. – 2003. – №2. – С.70 – 74.


Семінар №7

Тема: Художні особливості роману Є.Кононенко “Імітація”

 1. Визначення жанру твору.

 2. Семантичні рівні образу “імітація” в романі.

 3. Екзистенційні проблеми у творі.

 4. Образи національної інтелігенції.


Література:

 1. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко) // Слово і час. – 2003. – №2. – С.48 – 57.

 2. Інтерв’ю // Березіль. – 2002. – №7 – 8. – С.165.

 3. Інтерв’ю // Книжник-rewiev. – 2002. – №9. – С.15.

 4. Кокотюха А. Чорна мітка для національної інтелігенції // Книжник-rewiev. – 2002. – №7. – С.4.

 5. Сидор-Гібелинда О. Чим пахнуть “бідні люди” // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №152. – С.159 – 162.

 6. Соловей О. Романи Євгенії Кононенко: бестселери для “елітаріїв”? // Слово і час. – 2003. – №2. – С.58 – 62.

 7. Тебешевська Т. Пошуки істини як викриття імітацій. Художні особливості прози Євгенії Кононенко // Українська мова та література. – 2002. – №5. – С.8.


Семінар №8

Тема: Екзистенційні мотиви повісти С.Процюка “Репортаж із царства нелюбови”

 1. Реалізація у повісті проблеми людської самотности.

 2. Любов у житті Свирида Кирилка.

 3. Особливості композиції твору, функції “трактатів”.


Література:

 1. Баран Є. Екзистенційна мелодрама від Степана Процюка / Баран Є. Зоїлові трени: Літературно-критичні тексти. – Львів, 1998.

 2. Баран Є. Репортаж із царства мелодрами // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – Квітень. – С.162 – 165.

 3. Бондар-Терещенко І. Як метлялася душа // Літературна Україна. – 1998. – 25 червня. – С.4.

 4. Боронь О. “Філологічна” проза Степана Процюка // Слово і час. – 2002. – №5. – С.59 – 61.

 5. Буткевич І. Екзистенційні мотиви у прозі С.Процюка: Дипломна робота (рукопис). – Черкаси, 1997. – 50 с.

 6. Дякунова Л. Страсті по чистоті // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №142. – С.182 – 183.

 7. Малащук А. З-під завалів псевдоестетики // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №142. – С.180 – 182.

 8. Ординець Гр. Зріє заколот у царстві нелюбові // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №99 – 100. – С.165 – 167.

 9. Терлецький В. Підручник української психіатрії // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №142. – С.177 – 179.


Семінар №9

Тема: Роман-попередження “Щоденний жезл” Євгена Пашковського

 1. Концептуальна проза Є.Пашковського: особливості стилю.

 2. Національна проблематика у романі.

 3. Тема мистецтва у творі.

 4. Головний герой роману “Щоденний жезл”.

 5. Мова роману – новий художній вимір.


Література:

 1. Базилевський В. Вижити і написати // Літературна Україна. – 2001. – 26 червня. – С.5.

 2. Гавласа Л. “Щоденний жезл”: постмодернізм як невма // “Ї”. – 2002. – №8. – С.184 – 200.

 3. Зборовська Н. Романи Євгена Пашковського // Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілункців. – Л., 1999. – С.144 – 148.

 4. Яровий О. Двоє слів про Пашковського // Літературна Україна. – 2001. – 22 лютого. – С.3.


Семінар №10

Тема: Короткий роман В.Медведя “Льох”

 1. Жанрова специфіка твору.

 2. Відображення у творі українського селянства 30-х років.

 3. Проблематика роману.


Література:

 1. Бондар-Терещенко І. Впроти ночі до вітру (Про жанровий диморфізм В.Медвідя) // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №136. – С.172 – 175.

 2. Бриних М. В’ячеслав Медвідь і свобода невдоволення (український письменник – есеїст) // Україна молода. – 2000. – 15 лютого. – С.12.

 3. Ільницький М. Із ріки найдення – факт (Про сучасну українську новелістику) // Жовтень. – 1975. – №10. – С.126 – 139.

 4. Тубальцева Н. Дух під напругою: (Творчість В’ячеслава Медвідя) // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – №85 – 86. – С.155 – 157.


Семінар №11

Тема: Повість-новела М.Матіос “Просили тато-мама...”

 1. Особливості композиції повісті-новели.

 2. Проблематика твору.

 3. Образна система: Корнелія, Коляй, Богдан, Василинка.

 4. Особливості жанру.


Література:

 1. Жила С. Художньо-творча діяльність у процесі вивчення повісті-новели М.Матіос “Просили тато-мама...” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – №2. – С.48 – 52.

 2. Сущенко Н. Про феномен прози Марії Матіос // Літературна Україна. – 2002. – 31 січня. – С.3.


Семінар №12

Тема: Поетика повісти В.Шевчука “Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда”

 1. Сюжетні лінії твору.

 2. Композиція повісти.

 3. Проблематика.

 4. Особливості змалювання персонажів.


Література:

 1. Багрій Р. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творах В.Шевчука та М.Осадчого // Сучасність. – 1988. – №11. – С.21 – 29.

 2. Даниленко В. У пошуках демонічної жінки (архетип Аніни в пізніх повістях Валерія Шевчука) // Слово і час. – 2000. – №2. – С.21 – 24.

 3. Медвідь В. Поєднав традиційну оповідь з модерном... // Літературна Україна. – 1997. – 30 січня.

 4. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука /Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. – с.143 – 156.

 5. Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука. – К., 2001. – 224 с.

 6. Шпильова Н. Вивчення творчості Валерія Шевчука в 11-му класі // Українська мова та література. – 2003. – №20. – С.8 – 21.


Самостійна робота студентів:

1. Вивчити напам’ять по 1 поезії двох авторів (на вибір)

 1. Римарук І. Діва Обида. – Івано-Франківськ, 1998.

 2. Москалець К. Нічні пастухи буття. – Львів, 2001.

 3. Герасим’юк. Серпень за старим стилем. – Львів, 2000.

 4. Вишенський С. Перевтомлені скафандром. – Львів, 2001.

 5. Воробйов М. Срібна рука. – Львів, 2000.

 6. Федюк Т. Тайна ложа. – Львів, 2002.

 7. Павлюк І. Поезії // Сучасність. – 1998. – №10.

 8. Павлюк І. Поезії // Березіль. – 2002. – №1 – 2.

 9. Павлюк І. Поезії // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №129.

 10. Софієнко О. Поезії // Дзвін. – 1998. – №10.

 11. Ірванець О. Вірші останнього десятиліття. – Львів, 2001

 12. Бедрик Ю. Поезії // Березіль. – 1994. – №7.

 13. Бедрик Ю. Поезії // Березіль. – 1996. – №9 – 10.

 14. Бедрик Ю. Поезії // Березіль. – 1998. – №1 – 2.

 15. Вольвач П. Поезії // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №132.

 16. Слапчук В. Поезії // Сучасність. – 1999. – №10.


2. Прочитати такі художні твори:

 1. Лишега О. Квіти в темній кімнаті / Квіти в темній кімнаті. – К., 1997.

 2. Москалець К. Вечірній мед // Сучасність. – 2003.

 3. Пагутяк Г. Записки Білого пташка // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – №87 – 90.

 4. Яворський В. “Напівсонні листи...” // Сучасність. – 1999. – №7 – 8.

 5. Андрухович Ю. Московіада // Сучасність. – 1993. – №132.

 6. Андрухович Ю. Рекреації // Сучасність. – 1992. – №1.

 7. Винничук Ю. Вікна застиглого часу. – Львів, 2001.

 8. Винничук Ю. Ласкаво просимо у Щуроград // Сучасність. – 1992. – №2.

 9. Діброва В. Бурдик / Опудало. – К., 1997.

 10. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. – К., 2003.

 11. Забужко О. Я, Мілена // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №95 – 96.

 12. Кононенко Є. Зрада // Березіль. – 2002. – №3 – 4.

 13. Кононенко Є. Імітація // Сучасність. – 2001. – №5, 6.

 14. Іздрик Ю. Воццек. – Львів, 2002.

 15. Матіос М. Просили тато-мама... / Натіос М. Нація. – Л., 2000.

 16. Медвідь В. Льох. – Л., 2000 або журнал “Київ”, 1993.

 17. Пашковський Є. Щоденний жезл // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №99 – 100.

 18. Процюк С. Інфекція. – Львів, 2002.

 19. Процюк С. Репортаж із царства нелюбові. – К., 1998. – №93 – 94.

 20. Ульяненко О. Сталінка // Сучасність. – 1994. – №9.

 21. Weba. Трохи листів у місяць рамадан // Четвер. – 2002. – Проект №16 “М і Ж”. – 396 с.

 22. Дереш Л. Культ. – Львів, 2002.

 23. Карпа І. 50 хвилин трави // Четвер. – 2002. – Проект №16 “М і Ж”. – 396 с.

 24. Пиркало С. Зелена Маргарита. – К., 2002.

 25. Скляренко І. Серпень самурая // Четвер. – 2002. – Проект №16 “М і Ж”. – 396 с.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

Завдання № 1.

 1. Підготувати порівняльну таблицю „Модернізм /постмодернізм”.

 2. Зробити повний аналіз 1 поезії (на вибір) одного з поетів Київської школи.

 3. Дати характеристику образів-персонажів повісти Ю. Винничука „Королевич-машкара” (книга „Вікна застиглого часу”).

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації